เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วย พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ ร่วมขับเครื่องบินทดสอบ บ.C-130 หมายเลข 9/35 เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพอากาศ