ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมยื่นข้อเสนอการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน ทุนประกันภัย 3,809,000,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 (เวลา 16.30 น.) สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2565 (เวลา 16.30 น.) นั้น
บัดนี้ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาบริษัทรับประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สามารถ Download เอกสารได้ที่ >> Click here to download <<