บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นำโดย พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์และผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วย กองทัพอากาศนำโดย พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ และ สมาคม Thai Sub Con นำโดย นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในภาระกิจต่างๆ ของกองทัพอากาศ SepTextPic