TAI Thailand
loading...

THAI AVIATION INDUSTRIES

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบิน

ก้าวสู่ปีที่ 17 ด้วยมาตรฐานสากล

ธุรกิจเจริญเติบโต สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศ ลดการพึ่งพาจากต่างชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดในการที่จะวางรากฐานและส่งเสริมศักยภาพของประเทศ เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงอากาศยานของเมืองไทย รวมไปถึงช่วยประเทศลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านการส่งอากาศยานไปซ่อมบำรุงในต่างประเทศ ตลอดจนขยายขีดความสามารถงานผลิต / สร้างนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ ของประเทศต่อไปไม่หยุดยั้ง

 

17

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบิน
ก้าวสู่ปีที่ 17 ด้วยมาตรฐานสากล

NEWS & EVENTS

ผบ.ทอ. พร้อม สสว. Thai Subcon ผนึกกำลังร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ...

กรรมการผู้จัดการและเจ้ากรมช่างอากาศ ร่วมทำการบินทดสอบ บ.C-130 หมายเลข 9/35

กรรมการผู้จัดการและเจ้ากรมช่างอากาศ ร่วมทำการบินทดสอบ บ.C-130 หมายเลข 9/35

TAI , ทอ. และ สมาคม Thai Sub Con เข้าร่วมประชุมหัวข้อเรื่องการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นำโดย พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์และผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วย...

"ความท้าทายหลังจากนี้ คือ การสร้างให้ TAI เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึงสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลย คือการสนับสนุนให้พนักงานบริษัทเราเติบโต เป็นบุคลากรที่เข้มแข็ง และสิ่งที่จะสะท้อนกลับมา คือองค์กรที่เติบโตอย่างเข้มแข็งเช่นกัน"

พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ

OUR SERVICE

Our Expertise

 
 
ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงอากาศยาน หลากหลายแบบ ซึ่งเป็นอากาศยานที่ใช้ส่วนงานราชการและเอกชน ภายใต้ความเป็นมาตรฐานสากล

 
 
ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และ
ส่วนประกอบหลักของอากาศยาน

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบและส่วนประกอบหลักของอากาศยาน เช่น ใบพัด,ระบบฐาน,อุปกรณณ์สื่อสารภาคอากาศ เป็นต้น ขีดความสามารถในการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ขีดความสามารถในงานปรับเทียบอุปกรณ์เครื่อวัดที่ได้มาตรฐาน ตามห้องปฏิบัติการสากล ISO 17025 อีกด้วย

 
 
ด้านการส่งกำลัง

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีพันธมิตรเครือข่ายด้านการส่งกำลังกับบริษัทผู้ผลิตพัสดุอะไหล่อากาศยาน ทั่วโลก ทำให้บริหารจัดการด้านการส่งกำลังพัสดุอะไหล่ของอากาศยาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมถึงมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังพัสดุที่ทันสมัย

<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$alt in <b>/var/www/html/frontend/home.php</b> on line <b>321</b><br />

แนวทางการพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน

 

 • ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
  และมาตรฐานการบิน โดยเคร่งครัด

 • บริหารองค์กรแบบ “บรรษัทภิบาล”

 • พัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
  และยกระดับองค์กรเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”

 • ขยายขีดความสามารถด้านการวิจัย
  พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ เพื่อ
  ยกระดับอุตสาหกรรมการบิน ของประเทศโดยรวม

 • พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม
  ป้องกันประเทศในการวิจัยและพัฒนา

 

VIEW
Close