บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ร่วมกันส่งมอบชุด PAPRs ให้กับ สถาบันเวชศาสตร์การบิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(TSC) บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด และ วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) ให้แก่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจลำเลียงผู้ป่วย COVID-19 ของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง

ทั้งนี้ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) เป็นผลงานวิจัยของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยได้วิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยายบาล, คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่ม THAIMIC และ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ซึ่งได้ใช้ศักยภาพของการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทที่เป็นสมาชินในสมาคมฯ ในการผลิตเป็นชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) สามารถซักและเปลี่ยนไส้กรองเพื่อใช้ซ้ำได้ โดยคนไทย