พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด  ให้การต้อนรับนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พลอากาศตรีปัญญา เชียงอารีย์ ที่ปรึกษาคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการบิน ฯ และคณะจากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาศึกษาดูงาน "โครงการอุตสาหกรรมการบินและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน" ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง
          โดยคณะผู้ที่มาศึกษาดูงานประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น