บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565

พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมกับ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท และรับมอบดอกไม้ที่ระลึก เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2565  (ดอกป๊อปปี้ ) จาก คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ องค์กรเอกชน เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุน ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยการจำหน่ายดอกไม้ทีระลึก ฯ นี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ( ดอกป๊อปปี้ ) เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเป็นการสนับสนุนองค์การทหารผ่านศึกสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น #วันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีพเพื่อรักษาชาติ โดยในวันนี้จะมีพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อีกทั้งยังจะมีการจำหน่าย " ดอกป๊อปปี้สีแดง" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน "ทหารผ่านศึก" 

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับวัคซีนครบ และ ผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน