ตามที่ทางบริษัทได้ออกประกาศเชิญชวนบริษัทที่มีความสนใจร่วมยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับการประกันภัยในปี 2565 บัดนนี้ทางบริษัทได้คัดเลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับทำประกันภัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อกลับมาเพื่อรับทราบข้อตกลงและรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 02-534-6170 หรือ 02-996-2314-7 ต่อ 102 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
สามารถ Download เอกสารเต็มที่