โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และให้มาติดต่อเพื่อรายงานตัว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 ณ แผนกบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โดยรายละเอียดและข้อมูลอยู๋ตามแนบ