ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้รับทำประกันภัย คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โดยให้ติดต่อกลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น ณ แผนกบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โดยรายละเอียดอื่นๆ ได้แนบไว้ตอนไฟล์แนบ