ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เรื่อง การจัดซื้อประกันภัยความคุ้มครองปี 2567 ประเภท บุคคลที่ 3

ทางบริษัท มีความต้องการจัดซื้อประกันภัยความคุ้มครองในปี 2567 ประเภท ประกันภัยบุคคลที่ 3

จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมยื่นเสนอราคา ตามรายละเอียดเอกสารแนบ สามารถ Downlaod เอกสารรายละเอียด ได้ตาม Link ข้างล่าง

>> Click Here To Download <<