ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เรื่อง การจัดซื้อประกันภัยความคุ้มครองในปี 2567 ประเภท ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมยื่นเสนอราคา
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตาม Link ด้านล่าง
 >>Click Here To Download<<