TAI โดยศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรีมอบสิ่งของและอุปกรณ์ในโครงการ TAI ร่วมใจสู้ Covid-19 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดย น.อ สมาน วิภามณีโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี ได้มอบหมายให้ น.ท วิทยา นิลศิลา รองผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรีและทีมงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบสิ่งของและอุปกรณ์ในโครงการ TAI ร่วมใจสู้ Covid-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, Face Shield ชุดตรวจATK, Alcohol Spray,Gel Alcohol ,ถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล ณ มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 64 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้บริการด้านการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา