บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับคณะกองทัพอากาศมาเลเซียและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลการบินกองทัพอากาศ พร้อมทั้งนำเสนอขีดความสามารถการซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมทั้งนำชมกิจการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง โดยมี น.ท.วรวุฒิ สันติเวชสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ Brig Gen Ir Nordin Abdul Ghani Director General of DGTA, Col Ruszala bin Zakaria Director of Aircraft & Aeronautical Maintenance และคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19