พลอากาศเอก อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เข้าจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อบปี้) ประจำปี 2566 เนื่องด้วยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้) เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศล สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ ในโอกาสนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เข้าจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคาร 2614