TAI และ THAI SUBCON ขอเชิญท่านผู้ผลิตไทยเข้าร่วมสัมมนา "พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Taratorn Pro Center (ศรีนครินทร์) / หรือเข้าร่วมแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting จากการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราได้ร่วมสร้างและพัฒนาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ก้าวข้ามต่อยอดเทคโนโลยีมาสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้สำเร็จ? และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ผลิตไทยให้เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดงานสัมมนา (airplain)"พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" ซึ่งมีหัวข้อที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องทราบ ตามกำหนดการ ดังนี้ 09.00 - 10.15 น. กฎหมายด้านการบิน 10.30 - 12.00 น. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน 13.00 - 14.15 น. อากาศยานเบื้องต้น 14.30 - 16.00 น. ข้อกำหนดเบื้องต้นในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดย น.ต.คัคนิน บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) สัมมนาออนไลน์ ฟรี? ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ต้องการสัมมนา ณ TARATORN PRO CENTER ขอสงวนที่นั่งให้เฉพาะสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สมาคมไทยซับคอนเท่านั้น (ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเนื่องจากมาตรการป้องกัน Covid-19) ร่วมจัดโดย บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

ลงทะเบียนด่วนโอกาสแบบนี้หาได้ไม่ง่าย คลิ๊กสมัครเลยค่ะ https://forms.gle/w8y6jTpC2MYE9Lt86