เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี โดย น.ต.จักรพงษ์ ธงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ น.อ.ชำนาญ ปิ่นทองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยพนักงานเดินทางไปมอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 อาทิ ถุงน้ำใจ, Face Shield, ชุด PPE และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ได้แก่ รพ.กองบิน 4 และโรงพยาบาลตาคลี ตามลำดับ