TAI Thailand
loading...

THAI AVIATION INDUSTRIES

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบิน

ก้าวสู่ปีที่ 20 ด้วยมาตรฐานสากล

ธุรกิจเจริญเติบโต สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศ ลดการพึ่งพาจากต่างชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดในการที่จะวางรากฐานและส่งเสริมศักยภาพของประเทศ เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงอากาศยานของเมืองไทย รวมไปถึงช่วยประเทศลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านการส่งอากาศยานไปซ่อมบำรุงในต่างประเทศ ตลอดจนขยายขีดความสามารถงานผลิต / สร้างนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ ของประเทศต่อไปไม่หยุดยั้ง

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบิน
ก้าวสู่ปีที่ 20 ด้วยมาตรฐานสากล

 

NEWS & EVENTS

TAI ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2567

TAI ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2567

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการส่งกำลัง NZSKYDIVE LIMITED ( NZAero)

TAI ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการส่งกำลัง NZSKYDIVE LIMITED ( NZAero)

TAI ร่วมงาน Air Rail and Logistics expo 2023

TAI ร่วมงาน Air Rail and Logistics expo 2023

" งานบรรลุเป้าหมาย 
    ขยายฐานลูกค้า
      พัฒนางานบริการ
        พนักงานสุขใจ TAI มั่นคง "


กรรมการผู้จัดการ

OUR SERVICE

Our Expertise

 
 
 
ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงอากาศยาน หลากหลายแบบ ซึ่งเป็นอากาศยานที่ใช้ส่วนงานราชการและเอกชน ภายใต้ความเป็นมาตรฐานสากล

 
 
ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และ
ส่วนประกอบหลักของอากาศยาน

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบและส่วนประกอบหลักของอากาศยาน เช่น ใบพัด,ระบบฐาน,อุปกรณณ์สื่อสารภาคอากาศ เป็นต้น ขีดความสามารถในการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ขีดความสามารถในงานปรับเทียบอุปกรณ์เครื่อวัดที่ได้มาตรฐาน ตามห้องปฏิบัติการสากล ISO 17025 อีกด้วย

 
 
ด้านการส่งกำลัง

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีพันธมิตรเครือข่ายด้านการส่งกำลังกับบริษัทผู้ผลิตพัสดุอะไหล่อากาศยาน ทั่วโลก ทำให้บริหารจัดการด้านการส่งกำลังพัสดุอะไหล่ของอากาศยาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมถึงมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังพัสดุที่ทันสมัย

VIEW
Close