พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมกับ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของโรงพยาบาลภูมิพล เนื่องในโอกาสที่บริษัท ฯได้จัดกิจกรรมโครงการ TAI ร่วมใจสู้ Covid-19 โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้กองทันตกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาทและ มอบหนังสือ "แนวทางการเจรจาต่อรองสำหรับมือใหม่ ให้กับกองทัพอากาศ จำนวน 100 เล่ม โดยมี พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล จก.พอ. พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พล.อ.ต.ฉัตรชาย ธานีรัตน์ รอง จก.กบ.ทอ เข้าร่วมรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ โครงการ TAI ร่วมใจสู้ Covid-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้บริการด้านการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อุปกรณ์ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุด PPE 3M, Alcohol Spray,Gel Alcohol , ชุด CPE Gowns ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล ณ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช