พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) มอบเงินสนับสนุนให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200,000 บาท ผ่านทางพลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน แด่บุคลากรทางการแพทย์ ของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นายทหารผู้ใหญ่ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ ได้ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถในการดูแล การรักษา การตรวจคัดกรอง ทั้งข้าราชการกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง และยังต้องเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการปฎิบัติหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีกำลังกายที่เข้มแข็ง มีกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป