การยื่นข้อเสนอ ยื่นได้ตั้งวันที่ 8 ต.ค. 64 ถึง 8 พ.ย. 64 เวลา 16.00 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-996-9134-7 ต่อ 305
สามารถ Download เอกสารรายละเอียดได้ที่
https://storefile.taithailand.com/ISR_BD64.pdf