ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความต้องการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ปี 2566 โดยสามารถ Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่ https://storefile.taithailand.com/person3insur.pdf