พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ร่วมกับ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้กรอบเอเปคเรื่อง "Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The Case of MSMEs in the Aerospace Industry" ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSEM) และ Ms. Norlela Bte Suhailee, Madame Chair of the APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) กล่าวเปิดงาน โดยมี คุณวิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSEM), นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSEM) คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1-2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ในรูปแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กหรอนิกส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ MSME ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นการหารือแนวทางระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค เกี่ยวกับโอกาส ที่จะได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากมุมมองของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอากาศยาน พร้อมทั้งแนวปฏิบัติด้านนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ MSME ในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVC) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ในฐานะของ MRO มีส่วนช่วยเชื่อมโยง ในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น MSME ของไทย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน AS9100 ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับงานจาก OEM ในระดับ Tier3 และ Tier4 ในลักษณะการเป็น Sub-Contracto ในโอกาสนี้ นาวาอากาศโท ดิศฐ์ภณ มาภัธ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้แทนของ บริษัทฯ ได้ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ Thailand's case: Thailand experiences and way forward เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำเสนอในที่ประชุม การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ปี พ.ศ.2565 ณ จ.ภูเก็ต โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพ