บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และ พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ) ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ ของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี รองเจ้าเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นายทหารผู้ใหญ่ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ ได้ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถในการดูแล การรักษา การตรวจคัดกรอง ทั้งข้าราชการกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง และยังต้องเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการปฎิบัติหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีกำลังกายที่เข้มแข็ง มีกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป