น.อ.สหพล สุขพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ในพิธีรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสมทบทุน งานกาชาด ประจำปี 2566 โดยมี คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมงกุฎฟ้า (ชั้น 3) สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของต่างๆ แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมเล่นเกม "ขวัญใจชาวฟ้าพาโชค" ในงานกาชาดประจำปี 2566 โดยร่วมกับกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยในปี 2566 นี้ ถือเป็นวาระพิเศษของ ‘งานวันกาชาดไทย’ ที่จัดครบเป็นครั้งที่ 100 พอดี โดยงานกาชาดนั้นเริ่มจัดตั้งแต่ในปี 2465 ณ ท้องสนามหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และสภากาชาดไทย ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนได้มีการจัดแสดงผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ การเสี่ยงโชค การทำบุญ แฟชั่นโชว์ ดนตรีไทย - สากล หนังกลางแปลง และของกินรวมอยู่มากมาย งานวันกาชาด 100 ปี 2566 นี้ มาภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานกาชาดนี้ด้วย