พล.อ.อ.ศุภชัย สายเงินกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้มีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จึงมอบหมายให้ น.อ.สหพล สุขพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ รักษาผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลัง พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ เดินทางไปมอบถุงน้ำใจให้แก่ชาวบ้าน ในบริเวณพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองซึ่งถุงน้ำใจ TAI ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม รวมถึงของจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำรงชีพ โดยการประสานงานจาก คุณ อำนาจ เสมาทอง สมาชิกสภาจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ มีผู้แทนชุมชนและชาวบ้านชุมชนวัดน้ำอาบ กว่า 100 ครัวเรือนรับมอบถุงน้ำใจ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565