นาวาอากาศเอก วิถีชัย แสงโทโพธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) โดยมี พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน 5 ให้การต้อนรับคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมในพิธีปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน 5 เข้าร่วมพิธี ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน 501 กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566