ประกาศ เรื่องการจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับการประกันภัยในปี 2566 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มีความต้องการจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับการประกันภัยในปี 2566 จึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อเชิญชวนผู้รับทำประกันภัยที่มีความสนใจเข้าร่วมยื่งแข่งเสนอราคาโดยสามารถ Download เอกสารรายละเอียดตาม Link ด้านล่าง
Click ที่นีี่เพื่อ Download