กำหนดวันรับเอกสารร่วมการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. ถึง 24 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 กำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 25 ต.ค. 2564 08.30 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-534-6170 หรือ 02-996-2314-7 ต่อ 102 สามารถ Download เอกสารรายละเอียดได้ที่ https://storefile.taithailand.com/ISR_AD64.pdf